ภาพบรรยากาศ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ5ปี(2566-2570) ระหว่างวันที่14-17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเคียงฟ้า โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

Thumbnail Image Table
m1.jpg
15/11/2564 10:06:27

Size (KB)  :  95 KB
m2.jpg
15/11/2564 10:05:22

Size (KB)  :  198 KB
m3.jpg
15/11/2564 10:06:52

Size (KB)  :  138 KB
m4.jpg
15/11/2564 10:06:53

Size (KB)  :  147 KB
m5.jpg
15/11/2564 13:30:17

Size (KB)  :  248 KB
m6.jpg
17/11/2564 9:45:38

Size (KB)  :  260 KB
m7.jpg
17/11/2564 9:45:38

Size (KB)  :  224 KB
m8.jpg
17/11/2564 9:45:41

Size (KB)  :  260 KB
m9.jpg
17/11/2564 9:45:41

Size (KB)  :  293 KB
m10.jpg
17/11/2564 9:45:42

Size (KB)  :  268 KB
m11.jpg
17/11/2564 9:45:43

Size (KB)  :  230 KB
m12.jpg
17/11/2564 9:45:43

Size (KB)  :  224 KB
m13.jpg
17/11/2564 9:45:44

Size (KB)  :  230 KB
m14.jpg
17/11/2564 9:45:44

Size (KB)  :  227 KB
m15.jpg
17/11/2564 9:45:44

Size (KB)  :  193 KB
m16.jpg
17/11/2564 9:45:45

Size (KB)  :  277 KB
m17.jpg
17/11/2564 9:45:48

Size (KB)  :  271 KB
m18.jpg
17/11/2564 9:45:48

Size (KB)  :  180 KB
m19.jpg
17/11/2564 9:45:49

Size (KB)  :  229 KB
m20.jpg
17/11/2564 9:45:49

Size (KB)  :  282 KB
m21.jpg
17/11/2564 9:45:50

Size (KB)  :  287 KB
m22.jpg
17/11/2564 9:45:52

Size (KB)  :  226 KB
m23.jpg
17/11/2564 9:45:53

Size (KB)  :  224 KB
m24.jpg
17/11/2564 9:45:53

Size (KB)  :  295 KB
m25.jpg
17/11/2564 9:45:54

Size (KB)  :  309 KB
m26.jpg
17/11/2564 9:45:55

Size (KB)  :  266 KB
m27.jpg
17/11/2564 9:45:59

Size (KB)  :  267 KB
m28.jpg
17/11/2564 9:46:00

Size (KB)  :  272 KB
m29.jpg
17/11/2564 9:46:01

Size (KB)  :  277 KB
m30.jpg
17/11/2564 9:46:02

Size (KB)  :  264 KB
m31.jpg
17/11/2564 9:46:03

Size (KB)  :  181 KB
m32.jpg
17/11/2564 9:46:04

Size (KB)  :  172 KB
m33.jpg
17/11/2564 9:46:05

Size (KB)  :  201 KB
m34.jpg
17/11/2564 9:46:06

Size (KB)  :  251 KB
m35.jpg
17/11/2564 9:46:07

Size (KB)  :  195 KB
m36.jpg
17/11/2564 9:46:08

Size (KB)  :  185 KB
Pages:     1 2 3 4