สายตรง ผอ. :-กองนโยบายและแผน

 
 
 
|  |หน้าแรก |ตั้งคำถาม |ตอบคำถาม |หน้าแรกกองแผน
         
หัวข้อคำถาม  ขอเสนอในการบริการ
โดย
คุณ ปิยพร ชาวดร

1 เม.ย. 2564 เวลา 23:11 น.
ให้กองนโยบายและแผน เน้นการบริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส                                   
คำตอบที่ 1  รายละเอียดคำตอบ

ผอ. กองนโยบายและแผน

23 เม.ย. 2564 เวลา 04:49 น.
รับทราบ และพร้อมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น

จำนวนผู้เปิดอ่านคำถามนี้ : 136 คน