ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปการดำเนินการ


ตารางการแบ่งกลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ ความก้าวหน้า งปม.
ART.67TOR02 ครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ(PO กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 2 ก.ย. 67) 63.64% : (7/11) 8,865,200
ART.67TOR07 ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล (อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR รอบ 3 (19 มิ.ย. 67)) 54.55% : (6/11) 4,690,000
ART.67TOR08 ปรับปรุงห้อง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เป็นห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล( PO กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 12 ก.ย. 2567) 81.82% : (9/11) 926,000
ART.67TOR09 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (สำนักวิทยบริการฯ.ดำเนินการ รายงานความเห็นการพิจารณาอุทธรณ์ ไปยังกรมบัญชีกลาง (18 มิ.ย. 67)) 81.82% : (9/11) 8,063,000