ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 คณะครุศาสตร์

สรุปการดำเนินการ


ตารางการแบ่งกลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ ความก้าวหน้า งปม.
EDU.67TOR01 กระดานอัจฉริยะ Interactive Board ขนาดของจอไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว (PO กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 10 ก.ค. 67) 81.82% : (9/11) 220,000
EDU.67TOR02 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการประถมศึกษา(PO กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 10 ก.ค. 67) 81.82% : (9/11) 350,800