ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุปการดำเนินการ


ตารางการแบ่งกลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ ความก้าวหน้า งปม.
FHS.67TOR01 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 24 พ.ค. 67 ) 100.00% : (11/11) 51,300